Poradnictwo on-line w dobie pandemii COVID-19 – opis projektu

Elbląska Liga Kobiet Polskich będzie realizowała zadanie objęte programem Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, pn. Poradnictwo on-line w dobie pademii COVID-19

W ramach zadania oferujemy pomoc osobom narażonym na negatywne skutki epidemii koronawirusa w Elblągu w formie bezpłatnej pomocy specjalistów Poradni prawno –psychologiczno-społecznej w formie telefonicznej, online – za pomocą maila, wideo rozmowy, skype czy innych dostępnych przez osoby potrzebujące komunikatorów. Będziemy przyjmować dokumenty niezbędne przy poradach prawnych,  mediacjach pocztą, zeskanowane i tą drogą będziemy odsyłać przygotowane stanowiska, wystąpienia, pozwy. Osoby potrzebujące znajdą wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapeuty, dotyczące przemocy w rodzinie czy mediatora.

 Nasze wsparcie kierujemy do mieszkańców Elbląga zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem korona wirusem, objętych kwarantanną, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu,  są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię, seniorów, rodziców dzieci z problemami pedagogicznymi, osób niepełnosprawnych. 

 W biurze LKP, porad i wskazówek na bieżąco telefonicznie, on-line będzie udzielać pracownik organizacji – asystent poradni prawno – psychologicznej. 

Kontakt telefoniczny: 55 2334923, mail : lkp.elblag@wp.pl, FB

Adres siedziby LKP 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 31