Po realizacji programu Poradnictwo on-line w dobie pandemii COVID-19

Zakończyliśmy realizację zadania objętego programem Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, pn. Poradnictwo on-line w dobie pademii COVID-19


Wpływ pandemii na sytuację naszej organizacji okazał się ogromny. Dzięki wsparciu w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, w odpowiedzi na panującą sytuację, zgodnie ze złożonym wnioskiem podjęliśmy  nowe aktywności. Sytuacja spowodowana pandemią i obowiązującymi ograniczeniami zmienia się bardzo dynamicznie, Cenne wsparcie, które uzyskaliśmy miało ogromny wpływ na stan organizacji i dotychczasowy wpływ pandemii na funkcjonowanie Ligi. 

Nasze wsparcie było skierowane do mieszkańców Elbląga zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem korona wirusem, objętych kwarantanną, którzy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami stracili z dnia na dzień źródło dochodu,  znaleźli się w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię.

 Z usług naszych poradników Poradni prawno-psychologiczno-społecznej beneficjenci korzystali nieodpłatnie, w tym  seniorzy, rodzice dzieci z problemami pedagogicznymi, osoby niepełnosprawne. Podejmowaliśmy i  inicjowaliśmy interwencję w przypadku diagnozy przemocy domowej, prowadziliśmy informację telefoniczną. Udzielaliśmy porad i konsultacji w formie elektronicznej/e-mailowej; skypa, wideokonferencji. 

 W biurze Ligi Kobiet Polskich, porad i wskazówek na bieżąco telefonicznie, on-line udzielali pracownicy organizacji – asystent poradni prawno – psychologicznej , członkowie zarządu, wolontariusze. Specjaliści: prawnicy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, mediatorzy, ławnicy, wolontariusze , animatorzy rozwoju lokalnego współpracujący na co dzień z Ligą nie szczędzili swojego czasu aby wesprzeć potrzebujących.

Kontakt telefoniczny: 55 2334923, mail : lkp.elblag@wp.pl, FB

Adres siedziby LKP 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 31