Poradnictwo on-line w dobie pandemii COVID-19

Elbląska Liga Kobiet Polskich realizowała zadanie objęte programem Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, pn. Poradnictwo on-line w dobie pademii COVID-19

Poniżej można się zapoznać z artykułami odnośnie projektu i jego podsumowania.