O nas

Witamy na stronie elbląskiego oddziału terenowego Ligi Kobiet Polskich.

„Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na ich światopogląd, przekonania, czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościoła lub związków wyznaniowych, chcących działać na rzecz kobiet i ich rodzin.”

(Statut Ligi Kobiet Polskich)

Celem Ligi Kobiet Polskich jest ochrona praw kobiet oraz pomoc kobietom i ich rodzinom. Organizacja zajmuje się także niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym i uzależnionym, rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dąży do pełnej realizacji zasady równouprawnienia kobiet oraz zwalcza wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji. Swoje cele organizacja wypełnia poprzez działalność informacyjną, szkoleniowo-edukacyjną oraz poradnictwo prawno-społeczne.

Wizytówką organizacji jest Poradnia Prawno-Psychologiczna, gdzie bezpłatną pomoc uzyskuje w skali roku ok. 1000 mieszkańców Elbląga i okolic.

Oprócz poradni prawno-psychologiczno-społecznej, prowadzimy działania na rzecz seniorów – nordic walking, warsztaty-rękodzieła, kulinarne, organizujemy gry rodzinne, działania na rzecz wolontariatu oraz współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej

Aktualności